Taga-Kaspia uriaal

Ovis vignei arkal

Selts: sõralised (Artiodactyla), sugukond: veislased (Bovidae).
Ingl: Transcaspian urial, arkar.

Levila. Taga-Kaspia uriaali leidub Iraanis, Kõrgõzstanis, Türkmenistanis, Usbekistanis, Kasahstanis ja Afganistanis. Arvukuseks hinnatakse ligikaudu 5000 isendit. Taga-Kaspia uriaalide elupaigad ning isendite arvukus on intensiivse karjakasvatuse tõttu vähenemas.1
Mõõtmed. Turjakõrgus 75–90 cm, kehamass 27–64 kg.2
Anatoomiline iseloomustus. Taga-Kaspia uriaal on pruuni karvastikuga, suvekarv on heledam. Sabapeegel, sabajuure all ja kintsudel on valge. Isastel on kaela esiosa ja rinnaosa must ning habe valge.3
Kolju. Otsmikuluust kasvavatele sarvjätketele kinnitunud sarvetohlud pöörduvad taha ning teevad pea küljel 360° keeru. Ristikurrustunud sarved võivad jääral kasvada 110 cm pikaks, uttede sarved on lühemad.1 Hambavalem 0.0.3.3/3.1.3.3. Hambad on veislastele iseloomulikud, ülalõuas lõikehambaid ei ole, alalõuas (sh lõikehammaste ritta nihkunud kihvad) on madalakroonilised juurtega hambad, eespuri- ja purihambad aga kõrgekroonilised, mis kasvavad vastavalt kulumisele.
Päritolu. Zoomeedikumi kogu säilikud: AP-533, kolju ning AP-615, skeletiks monteerimata luustik pärinevad Tallinna Loomaaias elanud loomadest ja hangitud 2009. aastal.

Taga-Kaspia uriaal. Foto autor Maaja Kitsing.

1. https://tallinnzoo.ee/animal/tagakaspia-uriaal/
2. Slide 1 http://www.wilddocu.de/transcaspian-urial-ovis-cycloceros-arkal/
3. https://animaldiversity.org/accounts/Ovis_aries_vignei/