Tasandikutaapir

Tapirus terrestris

Selts: kabjalised (Perissodactylia), sugukond: taapirlased (Tapiridae).
Ingl: South American tapir.

Kursori liikumine pildile peatab pöörlemise.

Levila. Elab Lõuna-Ameerika troopilistes metsades, soodes, hoidub veekogude lähedusse.1
Mõõtmed. Tüvepikkus 1,8–2,5 m, turjakõrgus 70–120 cm, kehamass 180–320 kg.2  Vastsündinute kehamass on 3–6 kg.1
Anatoomiline iseloomustus. Taapirid on kabjalised, kellel esineb väljaveninud nina ja ülamoka liitumisest arenenud lihaseline lont, millega ta haarab toiduks puudelt vilju, lehti ja võrseid, aga ka veetaimi. Ujumisel kasutab lonti hingamistoruna.

Kasvueas Taapiri kolju. Purihammastest on M2 lõikumas ning M3 veel ilmumata.

Kolju. Koljul esineb erinevalt teistest kabjalistest kõrge välimine sagitaalhari (1). Kuklapõndad (2) asuvad kõrgel, silmakoopad (3) on ettepoole nihkunud. Ninaluud (4) on lühikesed ning asuvad kõrgel silmakoobaste kohal. Seetõttu on ninakülg luulise aluseta, mis võimaldab nina suuremat liikuvust. 
Hambavalem 3.1.4.3/3.1.3-4.3. Lõikehambad on peitlina teravad, ülemine kolmas lõikehammas koonilise kujuga ning teistest lõike- ja kihvhammastest suurem.2 Esimene premolaar (P1) ehk eespurihammas alalõualuus enamasti puudub. Nii eespurihambad kui purihambad on madalakroonilised juurtega hambad ning hambakroon on ehituslikult nii emailiköbruline kui ka emailikurruline, köbrud on ühendatud emailiharjadega.
Päritolu. Zoomeedikumi kogu säilikud: AP-111, kolju on hangitud 1890. aastal; AP-112 (fotol); AP-113 ja AP-114, koljud on hangitud 1902. aastal.

Tasandikutaapiri levinud nimi on Lõuna-Ameerika taapir.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44250734
  1. https://animaldiversity.org/accounts/Tapirus_terrestris/
  2. Miljutin, A.. Maailma imetajate mitmekesisus. Tallinn: Varrak, 2015
  3. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0234826