Tasandid ja suunad

Looma kehaehituse kirjeldamisel kasutatavad topograafilised mõisted. Looma, elundi ja selle osade kirjeldamisel lähtutakse normaalsest seisuasendist. Teda kujutatakse horisontaalsel pinnal toetumas kõigile neljale jalale. Topograafilise anatoomia mõisteteks on tasandid ja suunad. AVA

Hobuse skeleti ehitus

Luustik (skeleton) koosneb üksteisega side-, kõhr- või luukoe abil ühendatud luudest. Hobuse skeleti ehituse õppematerjal käsitleb peamiselt luid ning on koostatud Prževalski hobuse luude põhjal, kuid on kasutatav kõikide hobuste luustiku õppimiseks. AVA

Koera pea luud

Koera pea luud on vaadeldavad tiibeti mastifi kolju näitel: külgvaates, koljulaelt ja -põhimikult. AVA

Kolju mõõdud

Koera kolju olulisemad mõõdud ja nende mõõtmise punktid. AVA

Hundi ja koera kolju võrdlus

Zoomeedikumi kogu hundi- ja koerakoljude võrdlemine kirjanduses leiduvate eristamistunnuste alusel. AVA

Pöia- ja kämblaluude võrdlus

Pöia- (ossa metatarsalia) ja kämblaluude (ossa metacarpalia) ristlõigete võrdlus loomaliigiti: hobune, veis, euroopa põder, põhjapõder, kodukits, lammas, kodusiga, koer, kass. AVA

Põdra vanuse hindamine hammaste kulumise põhjal

Põdraasurkonna seisundi hindamiseks on oluline teada selle vanuselist struktuuri. Kütitud põtrade vanuse hindamiseks kogutakse jahimeestelt alalõualuid ning uuritakse hammaste ilmunist, piimahammaste vahetumist ja jäävhammaste kulumist. AVA

Küüliku ja kassi luude võrdlus

Küüliku ja kassi luude võrdlus valmis  1976. aastal Üliõpilaste Teadusliku Ühingu uurimustööna pealkirja all “Mõnedest osteoloogilistest erinevustest küülikul ja kassil”. Tööks eraldati küüliku ja kassi luud ning võrreldi neil leiduvaid erinevusi kirjanduses toodud andmetega. Võrdlust vajati vet-sanekspertiisiks. AVA

Linnu skeleti valmistamine

Näidatakse vööt-mägipapagoi skeleti valmistamist keemilisel meetodil vesinikperoksiidi toimel. AVA

Sugutiluu loomaliigiti

Sugutiluu ehk peeniseluu on paljude imetajate, nagu närilised, käsitiivalised ja kiskjalised ning mõnede putuktoiduliste, aga ka kukruliste ja primaatide sugutis paiknev luuline moodustis. AVA