Harilik saagrai

Pristis pristis

Klass: kõhrkalad (Chondrichthyes), selts: saagrailised(Pristiformes), sugukond: saagrailased (Pristitidae).
Ingl: largetooth sawfish.

Levila. Kogu kõhrkalade klassi kuulub 1050 liiki, peamiselt merekalu.1
Harilik saagrai on äärmiselt ohustatud nii mere- kui riimveeline kõhrkala. Ta elab Atlandi ja Vaikse ookeani rannikumeredes ning suurte jõgede suudmetes.
Mõõtmed. Harilik saagrai võib kasvada 5,6 m pikkuseks ja elada kuni 30 aastat.1
Anatoomiline iseloomustus. Saagraide keha on tugevasti lamenenud ning rinnauimed on nihkunud keha külgedele. Saagkala on oma nime saanud silmapaistva ninamiku järgi, mis moodustab neljandiku tema kogupikkusest. Saele sarnaneva lameda ninamiku servadel paikneb 14–23 suurt hambataolist jätket, mistõttu ninamik näeb välja kaheservalise saena. Saagi kasutab kala enesekaitseks ja kalaparvede ründamiseks, samuti põhjamudast põhjaloomade väljakaevamiseks.2 Saagrai toitub kaladest ja merepõhja selgrootutest.
Kõhrkalana on saagrai sisetoes luustumata, elastsest kõhrkoest. Paljunemiselt on paljud saagraid munaspoegijad ehk ovovivipaarid. Emakala ei väljuta marja, vaid munad viljastatakse emakala organismis ja maimud väljuvad vette elujõulistena. Emaorganismis on maimu nn saehambad pehmed ja peitunud naha sisse.
Päritolu. Zoomeedikumi anatoomiakogu säilik AP-280, saagkala ninamiku hankis 1950. aastatel professor Rudolf Säre.

1. https://www.ucl.ac.uk/museums-static/obl4he/vertebratediversity/chondrichthyes.html
2. https://aqua.org/explore/animals/largetooth-sawfish