Kaeluspekaari

Pecari tajacu

Selts: sõralised (Artiodactyla), sugukond: nabasigalased (Tayassuidae).
Ingl: collared peccary.

Levila. Kaeluspekaari ehk nabasiga on levinud Ameerikas, USA edelaosast kuni Kesk-Argentiinani.1
Mõõtmed. Keha pikkus 80–100cm, turjakõrgus 30–50 cm, kehamass 15–25 kg.2
Kolju. Kolju on koonilise kujuga, silmad on väikesed. Kärss on pikk ja kõhreline.
Hambavalem 2.1.3.3/3.1.3.3. Alalõua lõikehambad peiteljalt sirged. Kihvad on kõrgekroonilised ning erinevalt sigalastest ei kaardu külgedele.1, 2 Eespuri- ja purihambad on sarnaselt sigalastega emailiköbrulised.
Päritolu. Zoomeedikumi kogu säilik AP-123, kolju pärineb 1892. aastal hangitud skeletist (ülejäänud skelett on hävinenud).

1. Miljutin, A. 2015. Maailma imetajate mitmekesisus. Tallinn: Varrak.
2. https://animaldiversity.org/accounts/Pecari_tajacu/