Menüüriba valikust LOOMALIIGID avaneb virtuaalmuuseumis esindatud liikide puu.
Osteoloogiakogus esitatud skeletid ja koljud on jaotatud zooloogilise nomenklatuuri põhjal seltsidesse, enamlevinud koduloomade väljapanek jaotub ka tõugudeks. Vaikimisi avaneb valikus 10 üksust ning esikohal on viimati lisatud loomaliik. Ülevaate saamiseks klõpsa Vaata kõiki.
Nimistu algab imetajatega, sest neid leidub me kogus kõige rohkem, järgnevad linnud, kalad ja roomajad. Kuna kalade luustikke leidub kogus vähe, on nende nimekiri erandlikult jagatud klassideks: kõhrkalad ja luukalad.
Huvipakkuva liigini võib jõuda ka loomaliikide lehe otsinguakna kaudu.
Esindatud liigid. Liigikirjelduses on esitatud lühiinfo looma süstemaatika, leviku ning kehaehituse, samuti eksponaadi päritolu kohta. Osteoloogiakogule omaselt pööratakse anatoomilises iseloomustuses peamiselt tähelepanu luustiku ehitusele.
Kirjelduses lingitud termin avab mõiste selgituse lisasakil, näiteks terminisõnastikul; ülaindeks viitab info allikale, mis on esitatud tekstiosa lõpus. Anatoomilise iseloomustuse tekstis viitavad sulgudes olevad numbrid fotol märgitud eksponaadi erisustele.
Päritolu lõigus leidub mõne tsaariaegse eksponaadi tuvastatud hankimise koht, näiteks: Frank/London, milles kaldkriipsu ees seisab äri vms preparaatide levitamisega tegeleva asutuse omaniku nimi, kaldkriipsu järel asukoht.
Fotod. Skelettide ja koljude fotodel on Zoomeedikumi kogu eksponaadid. Valikuliselt leidub pöörlevaid koljusid, et vaadelda objekti ruumiliselt (kursori liikumine pildile peatab pöörlemise).
Looma foto on enamasti illustratiivne, Tallinna Loomaaia loomade luustike puhul on sageli fotol loom, kellelt luud pärinevad.
Terminid. Loomaliigi anatoomilises iseloomustuses esitatud anatoomiaterminid on kooskõlas rahvusvahelise veterinaaranatoomia nomenklatuuriga1 ning loomaanatoomia õppematerjalidega, võimalusel kasutatakse eestikeelseid mõisteid.2, 3

Menüüriba valikust ÕPPEMATERJALID avaneb terminisõnastiku koondnimekiri, milles on toodud tekstides kasutatud mõistete selgitus.
Õppematerjalid avanevad lisasakil. Loomaliikide anatoomilise iseloomustuse teksti paremaks mõistmiseks soovitame õppematerjalide seast tutvuda joonistega: Tasandid ja suunad, Koera pea luud ning Kolju mõõdud.
Videolõigud on koostatud selgitamaks mõne eksponaadi eripära või tähendust.
Postrite valikus leidub anatoomiakogu põhjal valminud konverentside esitlusplakatid.

Menüüriba valikus ZOOMEEDIKUMI KOGUD leidub selgitus kogu laiemast struktuurist, samuti lühike ülevaade anatoomiakogu kujunemisloost.

  1. Nomina Anatomica Veterinaria. 2017. (http://www.wava-amav.org/)
  2. E. Ernits ja E. Nahkur. Koduloomade anatoomia. Tartu: Eesti Maaülikool, 2021.
  3. E. Ernits. Lingua Latina in Anatomia. Ladinakeelsed anatoomiaterminid. Hääldus struktuur ja sõnavara. Tartu: Eesti Maaülikool, 2015.