Kanada saarmas

Lontra canadensis

Selts: kiskjalised (Carnivora), sugukond: kärplased (Mustelidae).
Ingl: North American river otter.

Levila. Looduslik levila Ameerika Ühendriikide ja Kanada suuremate veeteede läheduses. Tänapäevaks on levik vähenenud ning Kanada saarmad hõivavad ligi 33% oma ajaloolisest levialast.1
Mõõtmed. Kehapikkus 88–130 cm, kehamass 5–14 kg. Isased on emastest enamasti suuremad.2
Anatoomiline iseloomustus. Kael ja saba lihaselised, jäsemed lühikesed. Nii ees- kui tagajäsemel 5 varvast, mis tagajalal on ühendatud ujunahaga. Vee all sulguvad nina- ja kõrvaavad. Karvastik on tihe, paiguti võib esineda üle 60 000 karva cm2.3
Kolju. Kolju on suhteliselt väike ning dorsoventraalselt lamenenud, näokolju osa on lühike. Iseloomulikud on väikesed silma- ja kõrvaavad. Silmad paiknevad ninale suhteliselt lähedal ning kõrvad kolju tagaosas. Luuline ninaava on lai (meeltest on haistmine tugevaim).
Hambavalem 3.1.4.1/3.1.3.2. Esimene eespurihammas on ülalõualuus väike ning alalõuas puudub.3 Näokolju lühenemise tõttu paiknevad esimesed eespurihambad vahetult kihva taga. Ülalõua kiskhamba pikkus ja laius võrdne, ainus purihammas ehk molaar on lamedate köprudega. Kihvad on teravad.
Päritolu. Zoomeedikumi kogu säilik AP-96, kolju on hangitud 1892. aastal.

  1. Kiesow, A. M. jt. 2003. Status and distribution of river otters, Lontra Canadensis, in South Dakota.
  2. Animal Diversity Web, University of Michigan Museum of Zoology, https://animaldiversity.org/accounts/Lontra_canadensis/
  3. Baitchman, E., Kollias, G. 2001. Clinical Anatomy of the North American River Otter (Lontra canadensis). Journal of zoo and wildlife medicine: official publication of the American Association of Zoo Veterinarians. 31. 473–83. DOI: 10.1638/1042-7260(2000)031[0473:CAOTNA]2.0.CO;2