Tuuletallaja

Falco tinnunculus

Selts: pistrikulised (Falconiformes), sugukond: pistriklased (Falconidae).
Ingl: common kestrel.

Levila. Paigalinnuna Lääne- ja Lõuna-Euroopas, põhja- ja idapoolsemad asurkonnad rändsed.1 Kuulub Eestis III kaitsekategooria liikide hulka.
Mõõtmed. Keha üldpikkus 33–39 cm, tiibade siruulatus 65–80 cm.1 Kehamass 150–190 g, emased on üldiselt suuremad kui isased.2
Anatoomiline iseloomustus. Välimikus on tuuletallajatele iseloomulikud pikk saba ja püstine kehahoiak. Toitub närilistest, konnadest, selgrootutest ja maapinnal tegutsevatest lindudest.1
Päritolu. Zoomeedikumi kogu säilik AP-71, kolju on hangitud enne 1918. aastat.

Tuuletallaja. Foto autor Ingmar Muusikus.

1. L. Jonsson. 2008. Euroopa linnud. Eesti entsüklopeediakirjastus.
2. https://animaldiversity.org/accounts/Falco_tinnunculus/