Eesti Maaülikooli Zoomeedikumi anatoomiamuuseum on kujunenud Tartus üle 170 aasta väldanud loomaarstide koolitamise käigus õppe- ja teadustöö tulemusena. Meie kogu vanimad dateeritud esemed pärinevad 1853. aastast. Hobuse luustiku pronksist mudelist on kujunenud meie kogu sümbol.* Loomaanatoomia museaalidest enamuse moodustab luudekogu, mida tutvustame kõigile huvilistele näitamaks kui kõnekad ja põnevad võivad olla skeletid.
Meie kogu säilikuid saab näha ka teistes muuseumides, sest meie koljude ja skelettide seas leidub zooloogilisi haruldusi, luid endistelt Tallinna Loomaaia asukailt, aga ka põlistelt kodumaistelt loomadelt, samuti ajaloolise tähendusega esemeid.
Luudekogu e osteoloogiakogu veebilehel saab tutvuda  130 loomaliigi tervikskeleti, kolju või üksikute luudega. Seetõttu kajastub sõna “luu” ka meie virtuaalmuuseumi veebinimes ossa.emu.ee. Seda aga meditsiinierialade teises emakeeles ehk ladina keeles, kus ossa eestikeelseks vasteks on luud (kondid). Loodame, et meie virtuaalmuuseumis uudistades saate samuti üllatunult öelda: „Ossa, on alles luukered!“
Ootame oma muuseumisse erineva ettevalmistusega loomaanatoomia huvilisi mitmelt elualalt: loomaarstiks pürgijaid ja loomaarste, zoolooge ja bioloogiaüliõpilasi, õpetajaid ja õppureid, jahimehi ning kõiki loodushuvilisi. Tutvu virtuaalmuuseumi esitlusviisiga.
Menüüriba alajaotusest LOOMALIIGID avaneb osteoloogiakogus esindatud liikide nimekiri.
Meid saab külastada Tartu Tähtvere väljal asuvas Zoomeedikumis ehk Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis. 

Vaata luudekogu väljapanekut Zoomeedikumis ja liigu hiirega muuseumis ringi.

Aadress: Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Tartu, Kreutzwaldi 62.
Kontakt: Esta Nahkur, esta.nahkur@emu.ee, 731 3243.

Veebilehe loomist toetas Haridus- ja Teadusministeerium
teaduse populariseerimise programmist, leping 6-8/20/8
„Maaülikooli Zoomeedikuni virtuaalmuuseum“ .

Veebilehe koostasid: Evelyn Eensoo, Eha Järv, Tiina Kivisäkk, Piia-Liisa Koll, Esta Nahkur.
Luudekogu pildistasid Eha Järv, Tiina Kivisäkk, Piia-Liisa Koll, animeeritud fotod võttis üles Märt Rahi.
Loomaluude veebikodu ehitas Vallo Vahenurm, vallo.vahenurm@emu.ee
Anatoomiamuuseumi virtuaaltuuri pani kokku Lauri Veerde www.tuur.ee.
Projekti toetasid ja nõu andsid teadusprorektor Ülle Jaakma ja loodusteaduslike kogude projektijuht Märt Rahi.
Anatoomiakogu hea käekäigu eest on pikka aega seisnud anatoomiaõppejõud Enn Ernits jt varasemad anatoomid. Kujunemislugu.

* Hobuse skeleti pronksist mudeli kinkis Tartu Veterinaariakoolile Alexander Theodor von Middendorff.
Skeleti valmistas 1853. aastal Peterburi meister V. Spangenberg.