Põldvutt

Coturnix coturnix

Selts: kanalised (Galliformes), sugukond: faasanlased (Phasianidae).
Ingl: common quail.

Levila. Levinud Euraasia ja Aafrika kultuurmaastikes, Eestis ebaühtlaselt levinud ning haudelinnuna haruldane, siin pesitseb 100–3000 paari.1
Talvitub lõuna pool Saharat. Põldvutt kodustati 16. sajandil Hiinas, nüüdisajal peetakse teda farmilinnuna dieetmunade ja liha saamiseks. Eestisse toodi põldvutt 1966. aastal. Uus põldvutitõug – eesti vutt kinnitati 1988. aastal. Kahjuks puudusid head tingimused tõuaretustööks ning eesti vuttide tõutuumikul hakkasid ilmnema sugulusaretuse tunnused. 2001 aastal kanti eesti vutid ka ohustatud linnutõugude nimekirja.2,3
Mõõtmed. Põldvutt on maailma pisim kanaline, kelle kehapikkus on 16–18 cm, tiibade siruulatus 32–35 cm, kehamass 70–155 g.1 Muna mass on kuni 10 g, mis moodustab 8% linnu kehamassist ning on 1/5 kanamuna massist (kana muna moodustab 3,5% muneja kehamassist).4
Anatoomiline iseloomustus. Põldvutt on väike lind, kelle tiivad on kehaga võrreldes suhteliselt pikad.
Päritolu. Zoomeedikumi kogu säilik AP-8, skeleti päritolu teadmata.

  1. https://www.linnuvaatleja.ee/linnuliigid/kanalised/poldvutt
  2. http://linnukasvatajateselts.ee/?LINNUD/Kanalised/Poeldvutt
  3. Ohustatud tõud.
  4. Arthur, J., Bejaei,  M. 2017. Egg Innovations and Strategies for Improvements, 2-quail eggs. 13–21.