Kaljukotkas

Aquila chrysaetos

Selts: haukalised (Accipitriformes), sugukond: haugaslased (Accipitridae).
Ingl: golden eagle.

Levila. Kaljukotkas ehk maakotkas on holarktilise levikuga, neid leidub Euraasias, Põhja-Ameerikas ja Põhja-Aafrikas.1
Eestis on kaljukotkas hajusa levikuga, pesitsusaladeks on suured, suhteliselt lagedad sood. Liik on arvatud I kaitsekategooriasse ning arvukuseks hinnatakse Eestis kuni 70 paari.2
Mõõtmed. Üldpikkus (koos sirutatud sabasulgedega) 76–89 cm, tiibade siruulatus 190–227 cm.3 Emased on isastest suuremad, emaste kehamass 4–6 kg, isastel 3–4,5 kg.1
Anatoomiline iseloomustus. Oma ingliskeelse nime on saanud kuldse kukla ja nokavaha järgi. Toidu järgi võib lennata kuni 10 kilomeetri kaugusele ning saagiks on enamasti väikeimetajad, lisaks toitub ka lindudest, roomajatest ja kaladest.1
Päritolu. Zoomeedikumi kogu säilik AP-329, kolju on hangitud enne 1918. aastat.

Kaljukotkas. Foto autor Ingmar Muusikus.

1. https://animaldiversity.org/accounts/Aquila_chrysaetos/
2. Kaljukotka (Aquila chrysaetos) kaitse tegevuskava. Keskkonnaamet 2018.
3. Jonsson, L. 2008. Euroopa linnud. Eesti entsüklopeediakirjastus.