Võrkpüüton

Malayopython reticulatus

Selts: soomuselised (Squamata), sugukond: püütonlased (Pythonidae).
Ingl: reticulated python.

Levila Kagu-Aasia vihmametsades.
Mõõtmed. Esineb suguline dimorfism, emased on tavaliselt suuremad kui isased. Keskmine kehapikkus on emastel 6 m ning isastel 4,5m, kehamass on vastavalt 90 kg ja 45 kg.1
Anatoomiline iseloomustus. Püüton on võimeline alla neelama varitsusest tabatud ja kägistatud saagi, kes on neljandik püütoni enda kehapikkusest ning ületab tema kehamassi. Sellise saagi seedimine võtab aega nädalaid. Võrkpüütonid on maailma suurimad ja pikimad maod. Skeleti aluseks olev madu kasvas 3,7 m pikakas, tema luustikus leidub 413 selgroolüli, millele kinnitub 300 roidepaari. Kaelalülide hulka kuulub madudel 2…8 selgroolüli, kuid alates teisest lülist ehk telglülist kinnituvad ka kaelalülidele roided, mistõttu need loetakse sageli rinnalülide hulka. Roided jätkuvad ka nimme ja saba piirkonnas. Madudel rinnak puudub. Roided kinnituvad kõpupool ehk ventraalselt sidemetega naha külge ning osalevad liikumisel. Mõned (peamiselt suured) maod näiliselt voolavad aluspinnal edasi, hoides samal ajal kogu keha sirgjooneliselt. Selline liikumine sõltub kontaktist kõpupoolse naha ja substraadi vahel. Nahk toimib nagu konveier, mille peal kere osad kord peatuvad, kord kulgevad, kui tagapoolne segment on järgi jõudnud. Kere liigub edasi voolavate ja puhkavate rütmiliste lainetena peast sabani.2 Selline liikumine on aeglane, kuid väga vaikne ja märkamatu viis saagile läheneda.

Võrkpüütoni kolju suuremad luud dorsolateraalselt (A) ja ventrolateraalselt (B). 1 – ülalõualuu, 2 – ninaluu, 3 – eesotsmikuluu,
4 – otsmikuluu, 5 – kiiruluu, 6 – soomusluu, 7 – ruutluu, 8 – tiibluu, 9 – nurgaluu, 10 – hambaluu, 11 – suulaeluu.

Kolju. Roomajatel hambad on eristumata e homodontsed, ehituselt koonilised. Maoliste hambad kinnituvad peale lõualuude ka mujal suuõõnes (suulae- ja kiilluule). Nad aitavad kaasa neelamisele, sest olles tahapoole kaldu, kindlustavad nad toidu liikumist vaid neelu suunas.
Päritolu.
Zoomeedikumi kogu säilik AP-591. Skelett on valmistatud 2011. aastal Tallinna Loomaaias hukkunud üle 20 aasta vausest võrkpüütonist (♂).

Võrkpüüton. Foro autor Maaja Kitsing.

1. https://animaldiversity.org/accounts/Python_reticulatus/
2. Kent, G., C., Miller, L. Comparative Anatomy of the Vertebrates. 8th edition. Wm.C. Brown Publishers, 1997.