Väikeluik

Cygnus columbianus

Selts: hanelised (Anseriformes), sugukond: partlased (Anatidae).
Ingl: tundra swan.

Levila. Palearktilise levikuga. Eestis on üks arvukamaid läbirändavaid luigeliike väikeluige Cygnus columbianus läänepoolne alamliik Cygnus columbianus bewickii. Eestis võib kohata ülelennul tundraaladelt talvitumispaika Elbe suudmealale, Hollandi rannikule ja Briti saartele, üksikud jäävad meile talvituma. Liik kuulub Eestis II kaitsekategooriasse.1
Mõõtmed. Üldpikkus 115–127 cm, tiibade siruulatus 180–211 cm.2
Anatoomiline iseloomustus. Iseloomulikud tunnused on pikk kael, suhteliselt ümar pea ning lühikesed musta värvi jalad. Emased ja isased on välimuselt sarnased.
Päritolu. Zoomeedikumi kogu säilik AP-64, kolju on hangitud enne 1918. aastat.

Väikeluiged. Foto autor Ingmar Muusikus.

1. Väikeluige (Cygnus columbianus bewickii Yarr.) kaitse tegevuskava. Keskkonnaamet 2018.
2. L. Jonsson. 2008. Euroopa linnud. Eesti entsüklopeediakirjastus.