Ahm

Gulo gulo

Selts: kiskjalised (Carnivora), sugukond: kärplased (Mustelidae).
Ingl: wolverine.

1 – koljul kaotsi läinud vahekiiruluu on tähistatud punktiiriga.

Levila. Ahmid on levinud Euraasia ja Põhja-Ameerika tundra- ja taigavööndis. Kliima soojenemise tõttu on levila nihkunud põhja poole ning Eestis kohtab liiki veel vaid eksikülalisena. Eestis on ahm arvatud III kaitsekategooria liikide hulka.1
Mõõtmed. Enamasti on emased isastest väiksemad. Kehapikkus 65–105 cm, turjakõrgus 36–45 cm, kehamass 9–30 kg.2
Anatoomiline iseloomustus. Ahmid tegutsevad aktiivselt ka talveperioodil, peamiselt toitub raibedest ning võimalusel murrab metskitsi, põtru ja rebaseid. Lumevabal perioodil toitub peamiselt taimedest ja munadest.1; 2
Kolju. Ahmi koljule on iseloomulik tugev välimine sagitaalhari, mille moodustab vahekiiruluu, suur emailiköbruline kiskhammas ning esimese eespurihamba paiknemine vahetult kihva taga.3 Hambavalem 3.1.4.1/3.1.4.2.
Päritolu. Zoomeedikumi kogu säilik AP-854, kolju pärineb enne 1918. aastat hangitud ilvese skeletilt, millele oli ekslikult asetatud ahmi kolju.

1. E. Moks, J. Remm, O. Kalda, H. Valdmann. 2015. Eesti imetajad. Tallinn, Varrak.
2. https://animaldiversity.org/accounts/Gulo_gulo/
3. http://www.tammeleht.ee/imetajad/koljud.html#0