Koduloomade nimetused

Enamesinevate koduloomade nimetused on koondatud selgitavasse tabelisse ning lisatud vanusejärgud loomakasvatuslikust ja loomaarstiteaduslikust vaatepunktist. Kuna zooarheoloogia klassifikaatorid on meil enamasti eesti-, inglise- ja ladinakeelsed, on peatähelepanu pööratud nendele keeltele, kuid lisatud on ka enamkasutatavad saksa- ja venekeelsed terminid. Ladinakeelsele liiginimele on lisatud lühendid. AVA

Veise ja põdra vaagnaõõne võrdlev hinnang

Luuline vaagen on skeleti tagumise osa sõlmpunktiks ning emasloomadel on vaagen ka sünnitusteeks ja udara kinnituskohaks. Loote väljutamise seisukohast on vaagnal kõige määravamad eesmine ja tagumine vaagnaava. Sünnituseks sobivad paremini põdra ja Eesti maatõugu (EK) lehma vaagnad. AVA

Age-related peculiarities of osseous pelvis in elk cows

The osseous pelvis of  variously aged female elks (from calves to 12 years old cows) were studied. AVA

Lehma ja põdralehma vaagen võrdlevanatoomiliselt

Võrreldakse lehma luulise vaagna arengut põlisest ehk aborigeensest kohalikust veisest kaasaegse eesti holsteinini. Kõrvutatakse veise vaagna ehitust põdralehma vaagnaga. AVA

Veiste vaagnapõhja luukoe ja osteotsüütide pilootuuring

Looma luud on kogu eluaja pidevas ümberehitumises. Ümberkujunemine võimaldab luustikul vastavalt muutuvale koormusele dünaamiliselt kohaneda uute tingimustega, säilitades luude mehaanilise tugevuse. Vaagnaliiduse muutusi jälgitakse luutiheduse mõõtmise ning histoloogilise uuringu põhjal. AVA

Ossification of the Pelvic Symphysis in Ruminants

From the perspective of calving, ossification of the pelvic symphysis is an important issue. The aim of this paper is to present the pelvic symphysis in the European elk (Alces alces) and in Estonian bovine breeds – Estonian Holstein Breed (EHF) and Estonian Native Breed (EN) cattle. AVA