Eesti Maaülikooli üksuse Loodusteaduslikud kogud üks haru, Zoomeedikumi kogud sai oma nime 2006. aastal, mil liituti programmiga „Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud”.

Zoomeedikumi kogud sisaldavad nelja haru:

  • normaalse ja võrdleva anatoomia kogu,
  • patoanatoomia ja parasitoloogia kogu,
  • ortopeedia ja rautuse kogu ja
  • veterinaarmeditsiini üldkogu.

Normaalanatoomia muuseumipreparaatideks on

  • skeletid ja koljud, mis on esimesena välja pandud virtuaalmuuseumis emu.ossa.ee,
  • veresoonte ja närvide topograafilis-anatoomilised preparaadid,
  • korrosioonpreparaadid (näitavad õõnesorganite sisestruktuuri) ning
  • mulaažid.